Direct naar content gaan

CAOnet nieuws 30 november 2022
Nieuw op CAOnet

Deze week zijn de volgende nieuwe CAO’s alsmede wijzigingen in CAOnet opgenomen, te weten:

Bedrijfstakken:
- CAO Retail Non-Food 2022 (AVV);
- CAO Waterbouw 2022-2023 (AVV);
- CAO PAWW Sector Metaal en Techniek 2022-2027 (AVV);
- CAO Beroepsgoederenvervoer 2023 (niet-AVV);
- CAO Geestelijke gezondheidszorg 2021-2024* (niet-AVV);
- CAO Reprografisch bedrijf 2022-2024 (niet-AVV);
-- Reglement regeling gezondheidszorg voor de Grafimediabranche
-- Reglement Rekening Sectorfonds Reprografie
-- Reglement Klachtencommissie Pensioenfonds PGB
-- Reglement PGB netto partnerpensioen plus
-- Reglement Regeling Van Werk naar Werk Grafimediabranche
-- Reglement voor vrijstelling van verplichte deelneming en premiebetaling PGB
-- Pensioenreglement Premieovereenkomst Pensioenfonds PGB
-- Reglement Regeling Arbeidsmarkt en Opleidingen voor de Grafimediabranche
-- Reglement Regeling Werknemersorganisaties in de Grafimediabranche
-- Statuten Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafimediabranche
-- Statuten Pensioenfonds PGB
-- Reglement voor vrijstelling wegens gemoedsbezwaarden
-- Reglement WIA-Excedentpensioen Pensioenfonds PGB
-- Pensioenreglement Grafimedia en Reprografie
-- Uitvoeringsreglement Uitkeringsovereenkomst Pensioenfonds PGB
-- Reglement voor de Commissie van bezwaar Pensioenfonds PGB
-- Uitvoeringsreglement Premieovereenkomst Pensioenfonds PGB
-- Pensioenreglement Uitkeringsovereenkomst Pensioenfonds PGB
-- Reglement Rekening de Grafische gezondheid
-- Reglement Verantwoordingsorgaan
- TTW CAO Signbedrijven 2022-2024 (niet-AVV).


Ondernemingen:
- CAO Eurofins EAG Material Science Netherlands 2022-2024;
- CAO Nederlandse Gasunie N.V. 2022-2023;
- CAO Samco Aircraft Maintenance B.V. 2020-2022.

----------
* Let op, deze CAO is (nog) niet aangemeld bij het ministerie van SZW!


Verder lezen?

Voor meer nieuws login.

Login
Naar boven