1Giften aan anbi’s niet aftrekbaar
 Lees meer ...
2Beroep is terecht wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard
 Lees meer ...
3WOZ-waarde vrijstaande villa niet te hoog vastgesteld
 Lees meer ...
4WOZ-waarde woning niet te hoog vastgesteld; hoorplicht niet geschonden
 Lees meer ...
5WOZ-waarde jarendertigwoning niet te hoog vastgesteld
 Lees meer ...
6Geen objectieve voordeelsverwachting, geen bron van inkomen
 Lees meer ...
7Heffing forensenbelasting van meerdere eigenaren in kalenderjaar is toegestaan
 Lees meer ...
8Prestaties jegens prostituees aangemerkt als verhuur van onroerende zaken
 Lees meer ...
9Geen btw-vrijstelling voor door huisarts verrichte werkzaamheden voor stichting
 Lees meer ...
10Liggelden jachthaven belast tegen het algemene btw-tarief
 Lees meer ...
11Navordering van ten onrechte toegekende iack niet mogelijk; beoordelingsfout
 Lees meer ...
12Behartiging belangen in cassatie als zaakwaarnemer; immateriŽle schadevergoeding
 Lees meer ...
13Ontwijking beoogd van antidumpingrechten? Verwijzing
 Lees meer ...
14Aanwijzing douaneschuldenaar na HvJ 19 oktober 2017, C-522/16, ECLI:EU:C:2017:778
 Lees meer ...
15Verkrijging aandelen in OZL; bedrijfsopvolgingsvrijstelling; doorkijkarresten
 Lees meer ...
16Porsche Carrera met 3.092 km is een gebruikte auto
 Lees meer ...
17Proefprocedure: forfaitaire rendementsheffing in 2013 niet strijdig met artikel 1 EP
 Lees meer ...
18Proefprocedure: forfaitaire rendementsheffing in 2014 niet strijdig met artikel 1 EP
 Lees meer ...
19Verplaatsing onderneming naar Canada; geen geruisloze inbreng
 Lees meer ...
20PrejudiciŽle vraag over verbod op aftrek voorbelasting
 Lees meer ...
21PrejudiciŽle vragen over toepassing btw-vrijstelling bij uitvoer
 Lees meer ...

1Giften aan anbi’s niet aftrekbaar
 X heeft beroep ingesteld bij Rechtbank Den Haag inzake de aanslag IB/PVV 2015. De door X aan twee anbi’s (instelling 1: € 2.500 en instelling 2: € 120) gedane giften zouden gelet op de wettelijke bepalingen in principe in aanmerking komen voor aftrek. De gift aan instelling 1 is uitgegeven aan het project van een vereniging. Instelling 1 heeft de gift alleen maar doorgegeven en in die zin gefungeerd als loketinstelling. Instelling 1 heeft de gift niet gebruikt voor haar eigen anbi-doelstellingen. De vereniging zelf heeft geen anbi status, daarom komt de gift van € 2.500 niet in aanmerking voor aftrek. De gift aan de instelling 2 zou wel voor aftrek in aanmerking komen, echter dit bedrag komt niet boven de voor X in 2015 geldende drempel van € 296. Het beroep van X wordt ongegrond verklaard.
 Lees meer ...