1Dwangsomregeling is van toepassing op definitieve toekenning van toeslag
 Lees meer ...
2Gezamenlijke behandeling twee zaken belanghebbende; matiging schadevergoeding
 Lees meer ...
3Geen matiging immateriŽle schadevergoeding vanwege gezamenlijke behandeling
 Lees meer ...
4Woonplaats echtgenote in Libanon niet aannemelijk gemaakt; fiscale partner (1)
 Lees meer ...
5Woonplaats echtgenote in Libanon niet aannemelijk gemaakt; fiscale partner (2)
 Lees meer ...
6Verkrijging appartementsrecht; naar aard bestemd voor bewoning; 2%-tarief
 Lees meer ...
7Antwoorden Kamervragen over strafontslagen bij de Belastingdienst
 Lees meer ...

1Dwangsomregeling is van toepassing op definitieve toekenning van toeslag
 X (belanghebbende) heeft beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit op zijn bezwaar betreffende de definitieve berekening van de zorgtoeslag en huurtoeslag over 2013. In geschil is of er een dwangsom is verschuldigd. Rechtbank Noord-Holland verwijst naar de wetsgeschiedenis van artikel 12, lid 2, Awir. In eerste instantie was het de wens om de beslissing over de toekenning van definitieve toeslag uit te sluiten van de dwangsomregeling. Later is besloten om een dwangsomregeling – met een verlaagd maximum van € 100 – wel van toepassing te verklaren op de definitieve toekenning van een toeslag (en het daartegen gerichte bezwaar). Het verlenen van een voorschot op een toeslag werd uitgesloten van de dwangsomregeling. Of de definitieve toekenning een wijziging, herziening of een vervanging is van een eerdere definitieve toekenning maakt dit niet anders. Niet ter discussie staat dat X op 15 juni 2016 bezwaar heeft gemaakt tegen de vaststelling van de zorgtoeslag op € 0, hij de Inspecteur op 28 november 2016 in gebreke heeft gesteld, dat de Inspecteur eerst op 10 januari 2017 een beslissing op bezwaar heeft genomen en uiteindelijk de zorgtoeslag definitief heeft berekend op € 1.031. Niet in geschil is dat de Inspecteur afgerond 7 weken in gebreke is geweest. De Rechtbank stelt de door de Inspecteur verbeurde dwangsom vast op € 70 (7 x € 10).
 Lees meer ...