FISCANET2014BARE; JQUERY$$WebClient [HANDBOEKREADERS]Boete korting personeelslening van de baan33F9F5D380E9983BC1257ECD006C2C0F

Boete korting personeelslening van de baan

24 september 2015

Op 22 september nam de Tweede Kamer de Fiscale verzamelwet 2015 aan. Eén onderwerp in die wet betreft personeelskorting op (eigenwoning)leningen. Door het tariefverschil hadden werknemers met een hoog salaris een voordeel. Dit voordeel is door deze wet vervallen.

Nihil waardering
Momenteel wordt het rentevoordeel op personeelsleningen op nihil gewaardeerd. De werkgever hoeft de korting dus niet tot het fiscale loon van de werknemer te rekenen. Hier is destijds voor gekozen omdat tegenover de bijtelling een zelfde bedrag aan aftrekbare hypotheekrente stond.

Inmiddels is het maximale renteaftrekpercentage voor hypotheekrente in de inkomstenbelasting lager dan het hoogste belastingpercentage in de loon- en inkomstenbelasting. Het maximale aftrekpercentage van 52 voor hypotheekrente wordt sinds 2014 afgebouwd met 0,5%-punt per jaar tot 38. Het verschil tussen het niet belasten van de korting en het buiten beschouwing laten van de korting als aftrekbare hypotheekrente is in het voordeel van hoger betaalde werknemers. Dit voordeel loopt op tot 14% in 2041.


Fiscale verzamelwet 2015
De Fiscale verzamelwet 2015 bepaalt dat het rentevoordeel tot het belastbare loon van de werknemer in de loon- en inkomstenbelasting wordt gerekend. De werknemer kan het belaste rentevoordeel in de inkomstenbelasting als aftrekbare rente in aanmerking nemen binnen de eigenwoningregeling.

Uitvoering
Bij sommige werkgever eindigt de rentekorting op lopende hypotheekcontracten niet altijd bij einde van de dienstbetrekking door vertrek of pensionering. Bij de maatregel volgens het wetsvoorstel moet de werkgever in die situatie de loonbelasting terugvorderen bij ex-werknemers. Dit is niet gewenst. Daarom onderzoekt de staatssecretaris de mogelijkheid om de loonheffing over de personeelskorting te verleggen naar pensioenuitvoerder. Als dit mogelijk is zal hij dit in lagere regelgeving uitwerken.

Commentaar
Kamerlid Omtzigt diende een amendement in waardoor werkgevers die hun werknemers personeelskorting boden op leningen beboet zouden worden. Dit amendement nam de Tweede Kamer niet aan.
Mogelijk doordat uit een brief van staatssecretaris Wiebes bleek dat het amendement zou resulteren in een verschil in heffing tussen een werknemer die personeelskorting krijgt en een werknemer die daarvoor in de plaats een bijtelling op zijn salaris ontvangt.
De Fiscale Verzamelwet 2015 neemt het voordeel dat werknemers bij de nihilwaardering kunnen hebben weg.

Auteur: Paul Lavrijssen, Adviseur Aegon Adfis